Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Forma indywidualna to cykl 4 spotkań z rodzicami poprzedzonych  2-godzinną konsultacją wstępną z udziałem dziecka, podczas której określamy dokładną tematykę warsztatów, indywidualnie dobraną do potrzeb rodziny.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez miesiąc. Mają  one formę warsztatową, nie są procesem psychoterapii, a więc ich głównym celem jest nabycie przez rodziców wiedzy  i umiejętności na temat budowania relacji z dzieckiem, komunikacji, wspierania go w rozwoju poprzez podnoszenie poziomu samodzielności i odpowiedzialności, budowania jego poczucia własnej wartości, wyznaczania granic.

Czas trwania spotkania: 2 godziny

Warsztaty grupowe ( aktualnie w wersji online) to cykl 6 dwugodzinnych spotkań, prowadzonych według następującej  tematyki:

Warsztat I: Jak komunikować się ze swoim dzieckiem, aby budować dobrą relację.

Warsztat II :Jak umiejętnie wyznaczać swoje granice i szanować  granice  dziecka.  Jak wprowadzać i respektować zasady w domu .

Warsztat III :Samodzielność i odpowiedzialność- jak kochając, stawiać wymagania.

Warsztat IV: Jak zachęcić dziecko do współpracy

Warsztat V: Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka. Jak wyrażać swoje emocje. Potrzeby emocjonalne dziecka.

Warsztat VI: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka

Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności wychowawczych. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymają pakiet materiałów podsumowujących warsztat, ale także zadanie do opracowania w domu w danym tygodniu.