Nasz zespół

Agata Matuszewska

dyrektor poradni, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)

Najważniejszym celem jej pracy zawodowej jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem.

Zawsze stara się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie diagnozy i terapii współpracuje z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka.

Doświadczenie w pracy nauczyciela, terapeuty i wychowawcy pozwala jej łączyć umiejętności pracy z dzieckiem na różnych poziomach jego funkcjonowania.

Małgorzata Kacprzak-Kamińska

logopeda, neurologopeda, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)

Logopedia łączy trzy jej pasje – muzykę, medycynę i literaturę, ale jednocześnie jest dziedziną całkowicie samodzielną i ciągle na nowo odkrywaną.

W jej pracy najważniejszy jest Pacjent i jego potrzeby, ale zawsze podczas zajęć stara się przemycić piosenki i wierszyki, wytłumaczyć to, co się dzieje z buzią, oddechem i emocjami od strony medycznej. Wychodzi z założenia, że jeśli poznamy siebie – swoje dobre i słabe strony, to będziemy mieli większą motywację do pracy i do zmian.

Bezbłędna wymowa, doskonała komunikacja i uważne słuchanie to cel jej spotkań w Trampolinie.

Marta Karpiuk

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności.

W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość.

Posiada kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także organizacją i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Katarzyna Słowik – Krupa

Psycholog, psychoterapeuta

W pracy z dziećmi otwarta, życzliwa i bardzo ciepła. Jako diagnosta czujna i dociekliwa. Swoje doświadczenie w zakresie psychologii zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole.

Posiada praktyczne umiejętności obserwacji, diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapie rodzinne.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi. Prowadzi długoterminowe psychoterapie dzieci przeżywające nasilone napięcia emocjonalne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa. Swoją pracę jako psychologa i psychoterapeutki poddaje też bieżącym konsultacjom z innymi specjalistami. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem psychodynamicznym i systemowym.

Klaudia Ziębka

psycholog, diagnosta i terapeuta Neuroflow

W poradni zajmuje się diagnostyką psychologiczną dzieci i młodzieży. Jako diagnosta bardzo czujna, uważna i dociekliwa. Prowadzi także terapię psychologiczną. Pracuje zarówno z najmłodszymi, jak i nieco starszymi pacjentami nad rozwojem emocjonalnym, wspierając również sferę poznawczą. Podczas terapii ważna jest dla niej atmosfera życzliwości i ciepła oraz wzajemne zaangażowanie – pacjenta, rodziców i jej. Dzięki połączeniu trzech sił osiągane rezultaty stają się znacznie większe.
Jest także certyfikowanym diagnostą metody Neuroflow – wykonuje diagnozy i prowadzi terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego, pracuje z dziećmi podczas treningów słuchowych w bezpośredniej współpracy z rodzicami.

Zawodowo związana także z trenerstwem – prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania rozwojowe. Zaangażowana w społeczne inicjatywy, wrażliwa, ambitna i otwarta, a w swojej pracy ciągle poszukująca nowych dróg i rozwiązań.

Violetta Robaczewska

pedagog specjalny, logopeda

Pedagog specjalny: tyflopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku), surdopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu), oligofrenopedagog (terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną), reedukator i logopeda (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dietetyk – pozwala jej to na holistyczne ujęcie potrzeb młodego człowieka oczekującego pomocy i wsparcia.

Wieloletnia praca z dziećmi i młodzieżą przerodziła się w pasję, która jest nieodzowną częścią rozwoju, a dzięki zaangażowaniu i kreatywności nieustannie poszukuje dróg, które będą pomocne w pracy terapeutycznej.

W pracy niezwykle pogodna, wspierająca i cierpliwa.

Monika Niściór

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki

Jest absolwentką studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym obszarem jej pracy jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi. Za punkt wyjścia oddziaływań terapeutycznych przyjmuje mocne strony dziecka oraz jego indywidualność i wyjątkowość. Dlatego też każdorazowe spotkanie z małym człowiekiem jest dla niej niesamowitym doświadczeniem, w ramach którego dziecko pokazuje część swojego świata.

Oprócz praktyki w indywidualnej pracy terapeutycznej posiadam doświadczenie w pracy z grupą oraz pracy wychowawczej w ramach edukacji włączającej.

W naszej poradni pracuje z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi.

Kinga Kondracka

logopeda, fonoaudiolog, protetyk słuchu

Najważniejszym celem terapii logopedycznej jest przede wszystkim rozwój, ale nie musi się on kojarzyć tylko z koniecznością! Dlatego zależy jej szczególnie na tym, by każdy pacjent czuł się zrozumiany, a wspólny czas był spędzony w ciekawy sposób i dawał mnóstwo radości.

Na zajęciach logopedycznych zajmuje się mową i komunikacją. Wykorzystuje do tego elementy wiedzy związane z takimi działami medycyny jak foniatria czy audiologia. Jednak nie ma się czego bać, bo w razie pytań lub wątpliwości, chętnie je rozwieje.

Na zajęciach dzieli nie tylko swoją wiedzą, ale także radością i optymizmem tak, aby pacjenci wychodzili z poradni z uśmiechami na buziach.

Weronika Miklińska

fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany terapeuta metody NDT – Bobath Basic

Studia na kierunku fizjoterapia ukończyła w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Jest także absolwentką studiów licencjackich z zakresu: tyflopedagogiki z edukacją przedszkolną oraz studiów magisterskich na kierunku: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel przedszkolny oraz pedagog specjalny. W swojej pracy łączy ściśle pasję nauczania i rozwoju ruchowego, co korzystnie wpływa na całościowy, psychomotoryczny rozwój najmłodszych.

Dotychczas swoją wiedzę zdobywała podczas następujących kursów: PNF, Integracja Sensoryczna II stopień (kurs Integracji Sensorycznej ukończyła w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie), Kinesiology Taping, Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych, Masaż klasyczny – I i II stopień, Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, NDT BObath i wiele wiele innych.

Pogodna, otwarta, uśmiechnięta.

Marcin Sokołowski

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta

Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta. To człowiek tysiąca pasji i zainteresowań, choć od lat  od początku drogi zawodowej wszystkie oscylują wokół pracy z dziećmi.

Jest specjalistą z zakresu garncarstwa i ceramiki. Jego zainteresowania to też  stolarstwo i drewniane zabawki!

Zawodowo oprócz pracy jako terapeuta SI jest również terapeutą w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Bardzo ciepły, a jednocześnie rzeczowy i konkretny, jak na mężczyznę przystało. Na sali  w pracy z dziećmi nie oszczędza się, jest bardzo aktywnie, twórczo i bardzo profesjonalnie. Ciągle uśmiechnięty. Pierwszy mężczyzna w  historii naszej poradni.