Nasz zespół

Agata Matuszewska

dyrektor poradni, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)

Najważniejszym celem jej pracy zawodowej jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem.

Zawsze stara się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie diagnozy i terapii współpracuje z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka.

Doświadczenie w pracy nauczyciela, terapeuty i wychowawcy pozwala jej łączyć umiejętności pracy z dzieckiem na różnych poziomach jego funkcjonowania.

Marta Karpiuk

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności.

W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość.

Posiada kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także organizacją i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Katarzyna Słowik – Krupa

Psycholog, psychoterapeuta

W pracy z dziećmi otwarta, życzliwa i bardzo ciepła. Jako diagnosta czujna i dociekliwa. Swoje doświadczenie w zakresie psychologii zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole.

Posiada praktyczne umiejętności obserwacji, diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapie rodzinne.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi. Prowadzi długoterminowe psychoterapie dzieci przeżywające nasilone napięcia emocjonalne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa. Swoją pracę jako psychologa i psychoterapeutki poddaje też bieżącym konsultacjom z innymi specjalistami. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem psychodynamicznym i systemowym.

Klaudia Wilczyńska

psycholog, diagnosta i terapeuta Neuroflow

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia rodziny) oraz
Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych, jest certyfikowanym diagnostą i
terapeutą nieprawidłowości w obszarze wyższych funkcji słuchowych
(metodą Neuroflow). Szkoliła się w metodzie Kids Skills („Dam radę” oraz
„Jestem z Ciebie dumny”), metodzie wychowawczej Pozytywna Dyscyplina
oraz wielu warsztatach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i
młodzieży. Ukończyła także Szkołę Trenerów, zdobywając certyfikat VCC
oraz praktyczne umiejętności pracy z grupą.

W poradni zajmuje się szeroką diagnostyką dzieci i młodzieży w zakresie
trudności szkolnych, emocjonalnych czy rozwojowych; prowadzi terapie
psychologiczne, wspiera rodziców w trudnościach wychowawczych podczas
konsultacji. Prowadzi także warsztaty grupowe dla dzieci oraz cykliczne
treningi pewności siebie. Przeprowadza diagnozy przetwarzania słuchowego
oraz pomaga dzieciom w realizacji treningów słuchowych.
Jest bardzo czujnym, dokładnym i dociekliwym diagnostą, ciepłą i uważną
terapeutką, ciągle poszukującą nowych dróg i rozwiązań w swojej pracy.

Violetta Robaczewska

pedagog specjalny, logopeda

Pedagog specjalny: tyflopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku), surdopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu), oligofrenopedagog (terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną), reedukator i logopeda (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dietetyk – pozwala jej to na holistyczne ujęcie potrzeb młodego człowieka oczekującego pomocy i wsparcia.

Wieloletnia praca z dziećmi i młodzieżą przerodziła się w pasję, która jest nieodzowną częścią rozwoju, a dzięki zaangażowaniu i kreatywności nieustannie poszukuje dróg, które będą pomocne w pracy terapeutycznej.

W pracy niezwykle pogodna, wspierająca i cierpliwa.

Monika Niściór

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki

Jest absolwentką studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym obszarem jej pracy jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi. Za punkt wyjścia oddziaływań terapeutycznych przyjmuje mocne strony dziecka oraz jego indywidualność i wyjątkowość. Dlatego też każdorazowe spotkanie z małym człowiekiem jest dla niej niesamowitym doświadczeniem, w ramach którego dziecko pokazuje część swojego świata.

Oprócz praktyki w indywidualnej pracy terapeutycznej posiadam doświadczenie w pracy z grupą oraz pracy wychowawczej w ramach edukacji włączającej.

W naszej poradni pracuje z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi.

Paulina Mazurek

Logopeda, audiolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. W ramach praktyki logopedycznej pracuje z zaburzeniami mowy, trudnościami w zakresie komunikacji oraz porozumiewania się. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do każdego pacjenta.

Jest  zdania, że tylko specjalistyczna i dogłębna diagnoza pozwala uzyskać pożądane efekty terapeutyczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy stosuje ciekawe formy zabawy połączone z ćwiczeniami, które są atrakcyjne i przyjazne dla dzieci. Pasjonatka wszelkich nowości terapeutycznych.  Otwarta, żywiołowa, konsekwentna, z dużym dystansem do siebie samej i życia.

Margarita Zalewska-Mączka

Terapeuta integracji sensorycznej, psycholog

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach. Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem.

Uwielbia pracę z dziećmi oraz stara się, aby zajęcia na sali SI były nie tylko efektywne, lecz również atrakcyjne dla małego Pacjenta. Jej pasje to muzyka i taniec, elementy które umiejętnie wplata w terapię. Ciepła i zawsze ze zrozumieniem podchodzącą do trudności dziecka.

Anna Kopczyńska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Z wykształcenia psycholog i pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Krakowskiej Fundacji Rozwoju i Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericsonowskim. Jest edukatorem programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Brała udział w szkoleniach dotyczących psychologii kryzysu, żałoby, pracy z objawami psychosomatycznymi, treningu zastępowania agresji. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, które doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami, z relacjami, z niskim poczuciem własnej wartości oraz sytuacjami kryzysowymi. W pracy integruje różne podejścia ale najbliższe są jej założenia nurtu systemowego i psychodynamicznego. Kieruje się zatem rozumieniem dziecka w kontekście całego systemu rodzinnego, stąd pomagając dzieciom i młodzieży angażuje w proces psychoterapii całą rodzinę. Swoją pracę poddaje superwizji.

Monika Banaszkiewicz

terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista

Zajmuje się pracą z dziećmi, które zmagają się z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). Swoją pracę stara się prowadzić w oparciu o mocne strony dziecka oraz o przekonanie, że dzięki terapii cel jest w jego zasięgu. Cierpliwa i empatyczna, ale jednocześnie stawiająca wymagania, dzięki czemu praca z nią jest przyjemna, ale i skuteczna.

Katarzyna Knap

terapeuta Integracji Sensorycznej

(studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy), fizjoterapeutka (absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), terapeuta ręki I i II stopnia. W poradni prowadzi zajęcia w zakresie Terapii Ręki oraz Integracji Sensorycznej. W terapii stara się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę angażować dzieci i osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Jej hobby to piłka nożna, od wielu lat pracuje jako trener zaszczepiając pasję w młodych adeptkach futbolu.

Marcin Sokołowski

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta

Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta. To człowiek tysiąca pasji i zainteresowań, choć od lat  od początku drogi zawodowej wszystkie oscylują wokół pracy z dziećmi.

Jest specjalistą z zakresu garncarstwa i ceramiki. Jego zainteresowania to też  stolarstwo i drewniane zabawki!

Zawodowo oprócz pracy jako terapeuta SI jest również terapeutą w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Bardzo ciepły, a jednocześnie rzeczowy i konkretny, jak na mężczyznę przystało. Na sali  w pracy z dziećmi nie oszczędza się, jest bardzo aktywnie, twórczo i bardzo profesjonalnie. Ciągle uśmiechnięty. Pierwszy mężczyzna w  historii naszej poradni.