Nasz zespół

Agata Matuszewska

dyrektor poradni, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista.

Najważniejszym celem jej pracy zawodowej jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem.

Zawsze stara się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie diagnozy i terapii współpracuje z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka.

Doświadczenie w pracy nauczyciela, terapeuty i wychowawcy pozwala jej łączyć umiejętności pracy z dzieckiem na różnych poziomach jego funkcjonowania.

Marta Karpiuk

wicedyrektor poradni, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności.

W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość.

Posiada kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także organizacją i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Terapeuta Metody Instrumental Enrichment.

Katarzyna Słowik – Krupa

Psycholog, psychoterapeuta (obecnie przebywa na urlopie)

W pracy z dziećmi otwarta, życzliwa i bardzo ciepła. Jako diagnosta czujna i dociekliwa. Swoje doświadczenie w zakresie psychologii zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole.

Posiada praktyczne umiejętności obserwacji, diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapie rodzinne.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi. Prowadzi długoterminowe psychoterapie dzieci przeżywające nasilone napięcia emocjonalne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa. Swoją pracę jako psychologa i psychoterapeutki poddaje też bieżącym konsultacjom z innymi specjalistami. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem psychodynamicznym i systemowym.

Klaudia Wilczyńska

psycholog, diagnosta i terapeuta Neuroflow

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia rodziny) oraz
Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych, jest certyfikowanym diagnostą i
terapeutą nieprawidłowości w obszarze wyższych funkcji słuchowych
(metodą Neuroflow). Szkoliła się w metodzie Kids Skills („Dam radę” oraz
„Jestem z Ciebie dumny”), metodzie wychowawczej Pozytywna Dyscyplina
oraz wielu warsztatach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i
młodzieży. Ukończyła także Szkołę Trenerów, zdobywając certyfikat VCC
oraz praktyczne umiejętności pracy z grupą.

W poradni zajmuje się szeroką diagnostyką dzieci i młodzieży w zakresie
trudności szkolnych, emocjonalnych czy rozwojowych; prowadzi terapie
psychologiczne, wspiera rodziców w trudnościach wychowawczych podczas
konsultacji. Prowadzi także warsztaty grupowe dla dzieci oraz cykliczne
treningi pewności siebie. Przeprowadza diagnozy przetwarzania słuchowego
oraz pomaga dzieciom w realizacji treningów słuchowych.
Jest bardzo czujnym, dokładnym i dociekliwym diagnostą, ciepłą i uważną
terapeutką, ciągle poszukującą nowych dróg i rozwiązań w swojej pracy.

Paulina Mazurek

Logopeda, neurologopeda, audiolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. W ramach praktyki logopedycznej pracuje z zaburzeniami mowy, trudnościami w zakresie komunikacji oraz porozumiewania się. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do każdego pacjenta.

Jest  zdania, że tylko specjalistyczna i dogłębna diagnoza pozwala uzyskać pożądane efekty terapeutyczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy stosuje ciekawe formy zabawy połączone z ćwiczeniami, które są atrakcyjne i przyjazne dla dzieci. Pasjonatka wszelkich nowości terapeutycznych.  Otwarta, żywiołowa, konsekwentna, z dużym dystansem do siebie samej i życia.

Monika Banaszkiewicz

terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista

Zajmuje się pracą z dziećmi, które zmagają się z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). Swoją pracę stara się prowadzić w oparciu o mocne strony dziecka oraz o przekonanie, że dzięki terapii cel jest w jego zasięgu. Cierpliwa i empatyczna, ale jednocześnie stawiająca wymagania, dzięki czemu praca z nią jest przyjemna, ale i skuteczna.

Katarzyna Knap

terapeuta Integracji Sensorycznej

(studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy), fizjoterapeutka (absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), terapeuta ręki I i II stopnia. W poradni prowadzi zajęcia w zakresie Terapii Ręki oraz Integracji Sensorycznej. W terapii stara się podążać za dzieckiem i równocześnie dostosowywać przebieg zajęć tak, aby przez zabawę angażować dzieci i osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Jej hobby to piłka nożna, od wielu lat pracuje jako trener zaszczepiając pasję w młodych adeptkach futbolu.

Agata Kossakowska

pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta metody Warnkego

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz studia na Akademii Kujawsko – Pomorskiej w Bydgoszczy na kierunku Integracja sensoryczna.
W naszej poradni prowadzi terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią.
Kieruje się zasadą, że praca terapeutyczna to zarówno usprawnianie umiejętności dziecka, jak i rozwijanie jego potencjałów i mocnych stron. Wierzy, że rolą terapeuty jest nie tylko wsparcie dziecka w pokonywaniu trudności, ale również wzmacnianie w nim wiary we własne możliwości oraz budowanie poczucia własnej wartości.
Jej zdaniem, dziecko najlepiej uczy się, kiedy jest aktywne, w dobrym humorze i doświadcza czegoś pozytywnego. Dlatego też dba o atrakcyjność zajęć, dobierając różnorodne formy aktywności oraz tworzy atmosferę pełną życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.
W pracy z dzieckiem ciepła, wyrozumiała i wspierająca, ale również konsekwentna. Stara się zbudować w dziecku przekonanie, że systematyczna praca i zaangażowanie prowadzą do sukcesu.

 

Marcin Sokołowski

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta

Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta. To człowiek tysiąca pasji i zainteresowań, choć od lat  od początku drogi zawodowej wszystkie oscylują wokół pracy z dziećmi.

Jest specjalistą z zakresu garncarstwa i ceramiki. Jego zainteresowania to też  stolarstwo i drewniane zabawki!

Zawodowo oprócz pracy jako terapeuta SI jest również terapeutą w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Bardzo ciepły, a jednocześnie rzeczowy i konkretny, jak na mężczyznę przystało. Na sali  w pracy z dziećmi nie oszczędza się, jest bardzo aktywnie, twórczo i bardzo profesjonalnie. Ciągle uśmiechnięty. Pierwszy mężczyzna w  historii naszej poradni.