Obóz edukacyjno-terapeutyczny

Obóz terapeutyczny jest organizowany już od 8lat dla dzieci w wieku 7-13 lat, które:

 • przejawiają trudności emocjonalne
 • mają obniżoną samoocenę, niską pewność siebie
 • są nieśmiałe, niepewne, nie wierzą w swoje możliwości
 • mają problemy z podejmowaniem decyzji
 • wykazują trudności w nabywaniu umiejętności społecznych i kompetencji interpersonalnych
 • mają trudności w dostosowywaniu się do zasad
 • wymagają wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

Założeniem naszego obozu jest szerokie wsparcie dzieci poprzez codzienną intensywną terapię, obejmującą nie tylko zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, ale także szereg wyzwań, specjalnie tak dobranych, aby stymulować odwagę i wiarę w siebie.

Autorski program terapeutyczny przygotowywany jest co roku przez naszych terapeutów zgodnie z potrzebami uczestników, obejmuje m.in.:

 • rozwijanie samodzielności (umiejętność samodzielnego planowania, zarządzania swoim wolnym czasem, zachowania porządku)
 • trening funkcji poznawczych (metodą Instrumental Enrichment)
 • trening uważności
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie mocnych stron dziecka
 • przełamywanie zahamowań i lęków
 • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, empatii
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej – rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • trening wdzięczności – pozytywnych informacji zwrotnych
 • zasady dobrego zachowania, naukę wzajemnej pomocy i życzliwości
 • rozwijanie samoświadomości
 • uczenie się radzenia z trudnymi emocjami, przezwyciężanie trudnych zachowań
 • stosowanie się do ustalonych zasad, nauka szanowania swoich granic oraz nieprzekraczania granic innych
 • rozwijanie asertywności
 • naukę wyznaczania celów oraz sposobów ich realizacji
 • pogłębianie umiejętności komunikacji opartej na życzliwości
 • szanowanie odmienności, trening akceptacji

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w blokach:

 • PORANNY (ok. 3 godziny) – zajęcia w formie warsztatowej w grupach 6-osobowych, z wykorzystaniem elementów Treningu Umiejętności Społecznych, treningu funkcji poznawczych Instrumental Enrichment, Treningu Uważności, socjoterapii, arteterapii, metod multisensorycznych, manualnych, twórczych
 • WIECZORNY (ok.2 godziny) – zajęcia w kręgu, tzw. WIECZÓR WDZIĘCZNOŚCI – przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych, wzajemnie podkreślanie osiągniętych sukcesów, wspólne poszukiwanie mocnych stron

 

Terapeuci codziennie (podczas bloków terapeutycznych, ale i popołudniowych aktywności) podejmują wiele starań, aby uczyć dzieci SAMODZIELNOŚCI – jest to bardzo intensywny trening, dzięki któremu dzieci nabywają umiejętności:

 • Samodzielnego planowania działań.
 • Rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
 • Sprzątania (wykorzystywane są do tego specjalne mapy czystości i harmonogramy sprzątania, a także codzienna kontrola czystości).
 • Ubierania się adekwatnie do pogody (dzieci korzystają z kolorowych planerów – wskazówek, które ułatwiają podejmowanie decyzji).
 • Pakowania się, pamiętania o najważniejszych rzeczach (w oparciu o przypominajki, z których dzieci uczą się korzystać).
 • Dbania o higienę.
 • Prawidłowego zachowania na stołówce (zasady kulturalnego spożywania posiłków, sprzątania naczyń, proszenia o dokładki, czekania na innych itp.).
 • Samodzielnego wykonywania drobnych kroków (przy pomocy terapeutów i innych uczestników), które przybliżają dziecko do osiągnięcia celu.

ZAJĘCIA DODATKOWE (ZABAWA&TERAPIA)

Zajęcia dodatkowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby rozwijać i wzmacniać sprawność motoryczną, wyobraźnię przestrzenną, kondycję, planowanie. Zajęcia survivalowe są dla dziecka doskonałą okazją do sprawdzenia się w nowych sytuacjach, kształtując jednocześnie jego samodzielność i podnosząc samoocenę. Są one doskonałym sposobem na przełamywanie lęków, uczenie się nowych sprawności czy wzajemną pomoc.

W planie naszych atrakcji można znaleźć m.in.:

 • spływ kajakowy
 • OFF ROAD (JEEPY)
 • gry terenowe
 • paintball
 • wycieczki
 • spacery
 • basen
 • gry zespołowe
 • zorbing
 • wodna olimpiada
 • wieczory tematyczne (integracyjny, filmowy, rozrywkowy, plastyczny, sportowy itp.)
 • podchody
 • ognisko

 

Podczas obozu z grupą dzieci pracuje 6 terapeutów (psychologowie, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, trenerzy, terapeuci integracji sensorycznej), którzy oprócz codziennej opieki, realizowania zajęć terapeutycznych– codziennie towarzyszą w podejmowanych przez dzieci wyzwaniach, motywują, wspierają, pomagają. Na tydzień stają się wychowawcami, przyjaciółmi, przewodnikami. Terapeuci codziennie prowadzą dzienniki obserwacji, aby jak najbardziej stymulować rozwój dzieci i ukierunkowywać działania.

Zakończeniem obozu edukacyjno-terapeutycznego są indywidualne konsultacje z terapeutami, w trakcie których omawiane jest funkcjonowanie dziecka podczas obozu, przekazanie obserwacji, wniosków czy sugestii dotyczących dalszej pracy.

TERMIN:

5 – 12 lipca 2024 roku

MIEJSCE:

Tegoroczny obóz odbywa się w Momotach Dolnych w Ośrodku Agro-Rekreo. Jest to kameralne gospodarstwo agroturystyczne wynajęte na wyłączność dla naszej grupy, znajduje się w malowniczej, spokojnej wiosce, otoczonej lasami. Dzięki temu dzieci codziennie obcują z naturą, spędzają wiele czasu na świeżym powietrzu.

Do naszej wyłącznej dyspozycji jest:

 • hamakownia (urokliwe miejsce w cieniu, w którym można poleżeć na kolorowych, wygodnych hamakach i popatrzeć w niebo J )
 • boisko plażowe do siatkówki
 • bardzo duży trawnik do rozgrywek czy spędzania czasu na kocach, z licznymi ławeczkami, stolikami (także do twórczej pracy terapeutycznej na świeżym powietrzu J )
 • komfortowy basen z wyposażeniem (piłki, kule wodne, makarony, deski, zadaszone pawilony, miejsce do leżakowania)
 • altany na wieczorne spotkania, miejsce na grilla
 • strefa rozrywki (stół do ping-ponga, piłkarzyki, miejsce do gier planszowych)
 • sala kominkowa
 • nieco dalej dostęp do rzeki i lasu

Dzieci mieszkają w klimatycznych, komfortowych pokojach ze swobodnym dostępem do łazienki. Ośrodek oferuje także pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację), do ciągłej dyspozycji dzieci jest także woda.

Koszt: 3400 zł (cena zawiera: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, codzienne zajęcia terapeutyczne, zajęcia dodatkowe).

Dodatkowe informacje i szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu:  502 785 008.

Warto zobaczyć w galerii jak wyglądały nasze obozy we wcześniejszych latach.

Serdecznie zapraszamy