Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej określa, czy dziecko jest gotowe na spełnianie obowiązku szkolnego.

Badanie obejmuje motywację dziecka (zainteresowania, ciekawość poznawczą, samodzielność, preferowane aktywności), cechy osobowości i temperament; dojrzałość dziecka (poznawczą, emocjonalną, społeczną).

Dzięki diagnozie już na wczesnym etapie możemy zauważyć symptomy zaburzeń dziecka (dysfunkcje rozwojowe, nadruchliwość, zaburzenia integracji sensorycznej itp.) i w skuteczny sposób zapobiec ich skutkom.

Diagnoza jest procesem kilkuetapowym – obejmuje spotkania diagnostyczne i szczegółowe omówienie wyników diagnozy i zaleceń do dalszej pracy podczas konsultacji podsumowującej.


WAKACYJNY TYGODNIOWY TRENING PRZYGOTUJĄCY DO CZYTANIA I PISANIA
dla dzieci idących do pierwszej klasy

Podczas zajęć poćwiczymy:
🤩 Koncentrację
😍 Asertywność
🤩 Motywację
😍 Funkcje poznawcze

Nauczymy:
🤩 Organizacji
😍 Samodzielności
🤩 Współpracy

Zajęcia w kameralnej, kilkuosobowej grupie.

📅 9-13 sierpnia 2021r.
⏰ 9.00 -13.00
📞 502 785 008 (informacje i zapisy)

Zapraszamy! ❤