Wskocz
Warsztaty grupowe
Zapraszamy do udziału w warsztatach grupowych organizowanych przez naszą poradnię: 

Tygodniowy trening pewności siebie!

Termin: 20 - 24. 01.2020r., godz. 9.00 - 13.00
Wiek: 9 -12 lat (grupa 6 osób)
Osoba prowadząca: Katarzyna Słowik (psycholog, psychoterapeuta)

Dla dzieci, które:
- nie znają swoich mocnych stron
- nie potrafią radzić sobie z porażkami - czują się gorsze od innych, ciągle porównują się z innymi
- łatwo ulegają namową
- nie umieją wyrazić własnego zdania
- wstydzą się zabierać głos w grupie

Plan:
* Poznanie swoich atutów/ talentów/ mocnych stron
* Tolerancja na inność, akceptacja swojej indywidualności
* Radzenie sobie z porażkami
* Asertywność  w kontaktach z innymi
* Pokonywanie nieśmiałości

Koszt: 490 zł/ osoba

Tygodniowy trening myślenia!

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę usprawniania funkcji poznawczych Instrumental Enrichment

Termin: 13 - 17.01.2020r., godz. 9.00 - 13.00
Wiek: IV - VI klasa (6 osób)
Osoba prowadząca: Marta Karpiuk (pedagog, terapeuta pedagogiczny)

Dla dzieci, które mają trudności z:
- samodzielnym myśleniem,
- planowaniem i organizowaniem własnej pracy,
- zbieraniem informacji i wykorzystaniem ich w działaniu,
- wyciąganiem wniosków,
- tworzeniem notatek,
definiowaniem słów czy budowaniem wypowiedzi.

W trakcie zajęć dzieci:
* dowiedzą się jak uczy się mózg
* poznają metody efektywnej nauki
* postarają się odnaleźć własne sposoby uczenia się
* będą pracowały nad funkcjami poznawczymi, np:
- umiejętnością dokładnego zdobywania informacji i ich selekcją
- logicznym myśleniem
- szukaniem i sprawdzaniem powiązań,
- stawianiem hipotez,
- planowaniem działania i argumentowaniem.

Na każdym spotkaniu dzieci będą tworzyły uniwersalne Reguły Mądrego Człowieka


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Dla kogo?

Dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi problemy w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, mających trudności w:
- nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi
- respektowaniu norm społecznych
- adaptacją do nowych sytuacji.
Dla dzieci wycofanych i nieśmiałych, ulegających niekorzystnym wpływom.

Przeznaczony jest dla dzieci, które nie radzą sobie w różnych sytuacjach społecznych. Terapia to zajęcia zespołowe, podczas których trenerzy modelują zachowania dzieci, skupiając się na umiejętnościach funkcjonowania w grupie.

Ćwiczenia obejmują:
* trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych
* redukowanie zachowań niepożądanych
* umiejętność współpracy w grupie
* przestrzeganie zasad
* uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
* metody radzenia sobie z emocjami i samokontrola
* kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
* podnoszenie samooceny

Grupy zamknięte - 6 osobowe:
# młodsza: 7 - 9 lat (środa, 17.00 - 18.30)
# starsza: 10 - 12 lat (wtorek, 17.00 - 18.30)

Zajęcia raz w tygodniu - 1,5 godziny. 

Informacje i zapisy: +48 502 785 008
Wakacje z Trampoliną

Kameralne warsztaty kreatywne

Termin: 22 - 26 lipca 2019r., godz. 9.00 - 13.00
Wiek: 9 -12 lat (grupa 6 osób)
Osoba prowadząca: Marta Karpiuk (pedagog, terapeuta pedagogiczny)

Cele:
-  praca nad kreatywnością,
- autoprezentacją,
- współpracą,
- asertywnością,
- wzmocnienie pewności siebie,
- poznanie swoich mocnych stron.

5 bloków tematycznych:
* Projekt Literacki (wspólne tworzenie książki)
* Projekt Kulinarny (opracowywanie przepisu, wykonanie dania, piknik)
* Projekt Techniczny (przestrzenne miasto)
* Projekt Filmowy (przygotowanie filmów z autoprezentacją - trening pewności siebie)
* Projekt Artystyczny (opracowanie i przygotowanie własnej gry planszowej)

Koszt: 490 zł/osoba
W trakcie spotkania przewidziane drugie śniadanie. 


GOTOWY DO PIERWSZEJ KLASY - wakacyjny pakiet indywidualnych treningów ze specjalistami

Jeśli masz wątpliwości:
* Czy Twoje dziecko poradzi sobie w pierwszej klasie?
* Czy będzie w stanie się skupić?
* Czy jest przygotowane do nauki czytania i pisania?

To jest to, czego szukasz!

Co zyskujesz?
- 15 godzin treningów do wykorzystania w miesiącach wakacyjnych
- przesiewowe badanie funkcji percepcyjno - motorycznych oraz umiejętności szkolnych Twojego dziecka
- indywidualne warsztaty dla rodziców "Jak wspomagać, a nie wyręczać" (+ materiały)
- elastyczne godziny dopasowane do potrzeb dziecka i rodziców

Co chcemy wypracować z Twoim pierwszoklasistą?
- przygotowanie do pisania i czytania
- usprawnienie grafomotoryki
- kontrola emocji, większa pewność siebie
- radzenie sobie z niepowodzeniami
- poprawa koncentracji uwagi
- techniki uczenia się i zapamiętywania
- samodzielność w spełnianiu obowiązków szkolnych

Koszt: 750 zł za 15 godzin treningów
Zapisy: 502 785 008

SAMODZIELNY CZWARTOKLASISTA - wakacyjny pakiet indywidualnych treningów ze specjalistami

Jeśli obawiasz się czy Twoje dziecko:
* Poradzi sobie w czwartej klasie?
* Będzie wystarczająco samodzielne?
* Podoła natłokowi nowych obowiązków?

To jest to czego szukasz!

Co zyskujesz?
- 15 godzin treningów do wykorzystania w miesiącach wakacyjnych
- przesiewowe badanie funkcji percepcyjno - motorycznych i umiejętność szkolnych Twojego dziecka
- indywidualne warsztaty dla rodziców "Jak wspomagać, a nie wyręczać" (+materiały)
- elastyczne godziny

Co chcemy wypracować z Twoim czwartoklasistą?
- Organizację samodzielnego odrabiania lekcji
- Umiejętność sporządzania planów organizacyjnych
- Usprawnienie samodzielnego radzenia sobie z wieloma obowiązkami szkolnymi
- Kontrola emocji, większa pewność siebie
- Poprawa koncentracji uwagi

Koszt: 750 zł (cena obejmuje 15 godzin warsztatów)
Ferie z TrampolinąWarsztaty teatralne! Otwórz się na innych, czyli terapia z teatrem w tle!

Warsztat kierowany do dzieci nieśmiałych, mających trudności w
Dlaczego zajęcia grupowe są tak ważne?

na wyższy poziom!
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne