Terapia ręki

Przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci, u których stwierdza się:

  • obniżony poziom graficzny pisma
  • osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze),
  • nieprawidłową postawę podczas pracy przy stoliku,
  • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (niedostosowanie siły nacisku na narzędzie pisarskie),
  • problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych np. picie z kubka, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
  • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
  • trudności grafomotoryczne ( niedokładne szlaczki, brak umiejętności wycinania, rysowania, lepienia, niestaranne rysunki),

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od postawienia odpowiedniej diagnozy, następnie terapeuta wraz z rodzicem określa strategię działania i rozpoczynają się zindywidualizowane działania mające na celu poprawę jakości życia dziecka i pracę nad zdiagnozowanymi deficytami. Zajęcia prowadzi się w formie zabawy.