Wskocz
Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zapraszamy Rodziców, których dzieci posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, ale także wszystkich tych, których niepokoi rozwój własnego dziecka do skorzystania z bezpłatnych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie.


Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia dziecku:

• lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny

• poprawę stanu zdrowia

• sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu

• minimalizowanie skutków niepełnosprawnościWarunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Trampolina lub inną placówkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju opinii. W przypadku wykonywania diagnozy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Trampolina rodzice zobowiązani są do wypełnienia wniosku oraz dostarczenia dokumentacji medycznej dotyczącej zdrowia dziecka.


Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od rodzaju zaburzeń może dotyczyć:

• rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka

• orientacji i poruszania się w przestrzeni

• usprawniania widzenia i słuchu

• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku

• pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia, poradnictwa, instruktażuW skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

• pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności lub dysfunkcji dziecka

• psycholog

• logopeda

•fizjoterapeuta
• inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.
Dla najmłodszych

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne