Wskocz
Integracja Sensoryczna (SI)

Wczesne objawy słabej integracji sensorycznej:

- dzieci mające problemy z integracją sensoryczną przewracają się, pełzają, siadają i stają później niż ich rówieśnicy; dzieci te mogą mieć problemy z nabywaniem umiejętności koordynacyjnych: kłopoty z nauką wiązania sznurowadeł, jazdą na rowerze bez podpórki, grą w piłkę
- u drugiej części dzieci, które rozwijały się harmonijnie problemy mogą pojawić się później: poruszają się z trudem lub niezgrabnie, mają kłopoty z bieganiem, są nieporadnie, często potykają się, przewracają (jednak niezgrabność ruchowa nie zawsze jest skutkiem słabej integracji sensorycznej - czasem jest to kwestia nerwowo - mięśniowa). W przypadku dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej nerwy i mięśnie pracują doskonale. To mózg ma problemy z zebraniem wszystkiego w całość. 

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą:

- trudności adaptacyjnych
- emocji, sfery uczuć
- funkcji poznawczych
- samoobsługi
- motoryki (małej i dużej)
- orientacji przestrzennej

Terapia Integracji Sensorycznej jest to terapia ruchowa, jedna z metoda neurorozwojowych oddziałujących na układ nerwowy. Jest terapią procesową zakładającą możliwość zmian w obrębie układu nerwowego pod wpływem kontrolowanej stymulacji sensomotorycznej. 

PRIORYTETEM: KONIECZNOŚĆ INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA I OBSERWACJI DZIECKA

Zasadniczym celem terapii integracji sensorycznej jest zapewnienie i kontrolowanie informacji sensorycznych, zwłaszcza z układu ruchu (układu przedsionkowego), mięśni, stawów i skóry, w sposób umożliwiający dziecku spontaniczne formowanie odpowiedzi adaptacyjnych. A także poprawa jakości życia dziecka: praca - czytanie, szkoła, odrabianie lekcji; zabawa - hobby, budowanie relacji; aktywności dnia codziennego: posiłek, sen, toaleta, ubieranie się.


Istotne elementy prowadzenia terapii:

-prowadzenie wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną. Terapeuta SI - przewodnik dla mózgu dziecka, pokazuje jak zwiedzać środowisko w sposób efektywny.
-ukierunkowanie na rodzinę, prowadzona we współpracy z osobami ważnymi dla dziecka
-z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego
-zapewnienie aktywności wielozmysłowych
-współpraca przy wyborze i planowaniu aktywności 
-wspomaganie samodzielnej organizacji zachowania dziecka
-zapewnienie optymalnego poziomu pobudzania
-wykorzystanie atmosfery zabawy sprzyjającej przyjemności i motywacji 
-zapewnienie sukcesuWażny wpływ reakcji na bodźce...

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne