Wskocz
Terapia psychologiczna
Terapia psychologiczna prowadzona jest elastycznie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań najmłodszych Klientów oraz ich Rodzin.


W terapii duży nacisk jest położony na:

• współpracę z najbliższym otoczeniem dziecka poprzez omawianie procesu terapeutycznego i udzielnie wskazówek do pracy

• zawarcie kontraktu zobowiązującego obie strony do otwartej i rzetelnej współpracy

• budowanie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery, w której pracuje dziecko i terapeuta

• pracę w nurcie poznawczo-behawioralnym umożliwiającym dziecku racjonalne zrozumienie i wyjaśnienie jego problemu

• ujęcie interdyscyplinarne problemu, a w razie potrzeby udzielenie informacji o potrzebie konsultacji z innymi specjalistami

• stałe informowanie dziecka i Rodziców o realizacji etapów terapiiNa każdym etapie współpracy możliwa jest modyfikacja terapii, uwzględniająca stan fizyczny i emocjonalny dziecka.

To terapeuta jest dla dziecka, nie dziecko dla terapeuty.
Terapeuta dla dziecka - nie dziecko dla terapeuty

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne