Wskocz
Terapia pedagogiczna
Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone w naszej poradni:

• odbywają się w przyjaznej dziecku atmosferze

• uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka, zarówno podczas budowania planu terapeutycznego, jak i w procesie terapii

• mają na celu całościowe oddziaływanie na wszystkie, nie tylko słabe, obszary funkcjonowania dziecka

• wykorzystują mocne strony i potencjał tkwiący w dziecku do kompensowania słabszych sfer czy funkcji

• ukierunkowane są na pokonanie trudności, z którymi zmaga się dziecko, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

• opierają się na najnowszej wiedzy pedagogicznej

• realizowane są z wykorzystaniem wielu sprawdzonych i nowatorskich metod pracy z dzieckiem

• bazują na korzystaniu ze zróżnicowanych pomocy dydaktycznych (gry planszowe, loteryjki, układanki, specjalistyczne programy multimedialne, tablica multimedialna, indywidualnie opracowane karty pracy itp.), które stymulują różne obszary funkcjonowania

• zakładają stałą współpracę z rodzicami, którzy na bieżąco informowani są o postępach dziecka, otrzymują porady i zalecenia, a także materiały do pracy z dzieckiem na terenie domu, są wspierani podczas przebiegu procesu terapeutycznegoTerapia całościowych zaburzeń rozwoju

rowadzona terapia pedagogiczna jest ukierunkowana na ogólnorozwojowe, całościowe deficyty poszczególnych pacjentów. We wspólnej podróży z podopiecznymi dążymy do przełamywania ich trudności dotyczących radzenia sobie z relacjami społecznymi, odczytywania i adekwatnego interpretowaniem uczuć, myśli, potrzeb innych osób oraz ich własnych stanów emocjonalnych. Dzieci uczą się dostrzegać najważniejsze elementy otaczającego je świata, postrzegać sytuacje społeczne w ich rzeczywistym kontekście. Nade wszystko odziaływania, mają na celu wspomaganie dzieci w procesie wymiany komunikacyjnej, a więc komunikowania własnych potrzeb, przeżyć, budowania narracji oraz nawiązywania i podtrzymywania dialogu. Słowem: wspólnie z dzieckiem poznajemy drogę, podczas której uczymy się słuchać, patrzeć, a w konsekwencji rozumieć drugiego człowieka. Najważniejszym założeniem pracy jest bycie towarzyszem dziecka podczas jego terapeutycznej przygody oraz motywowanie go do samodzielnego odkrywania kolejnych ścieżek rozwoju. Aby wspomóc podopiecznych, proponujemy im również oddziaływania poprawiające ich komfort sensoryczny, które konstruowane są w oparciu o metodę stymulacji C. Delacato.
Słuchać, patrzeć i rozumieć drugiego człowieka

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne