Wskocz
Terapia dysleksji
WNIKLIWA DIAGNOZA

Rzetelna, szczegółowa specjalistyczna diagnoza pozwala nam na początku terapii określić mocne i słabe strony, aby zaplanować skuteczny indywidualny program terapeutyczny. Głównym celem terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu jest usprawnienie zaburzonych funkcji, które sprawiają, że dziecko nie potrafi czytać lub czyta z trudnościami, ma problemy z zapisem ortograficznym, pisze niestarannie.

DZIECKO - TERAPEUTA - RODZIC

Nasza terapia to przede wszystkim praca zespołowa. Pragniemy, aby w zmaganiu z dysleksją dziecko nie pozostało samo. Zespół DZIECKO - TERAPEUTA - RODZIC to grupa, która jest niezbędna do tego, aby proces terapii był skuteczny. Nawiązanie relacji z dzieckiem to bardzo ważna rola terapeuty. Rodzic stanowi dla nas wsparcie w procesie terapii, jest bowiem źródłem informacji o dziecku, najbardziej wnikliwym obserwatorem jego postępów, osobą najważniejszą w codziennym życiu dziecka. Pragniemy więc, aby uczestniczył w procesie zmian zachodzących w dziecku, był dla niego wsparciem, ale także miał szeroką wiedzę na temat tego, jak przebiega jego terapia, jakimi metodami jest prowadzona. Terapia dysleksji w naszej poradni odbywa się podczas zajęć, jak również w domu. Każdorazowo dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy. Dzięki temu dziecko ma okazję już po krótkim czasie osiągać pierwsze sukcesy, dodające wiary we własne możliwości. Nie obiecujemy cudownych metod, dysleksja to wytężona praca, ćwiczenia, treningi.

EFEKTYWNIE I CIEKAWIE

Staramy się, aby proces terapeutyczny uczynić dla dziecka nie tylko skutecznym, ale także atrakcyjnym. Stąd też zastosowanie nie tylko tradycyjnych metod terapii, ale także nowoczesnych środków multimedialnych i pomocy dydaktycznych, które czynią z procesu terapii zabawę. Jako pierwsza placówka w Polsce stosowaliśmy Inteligentny Długopis z tabletem, jako narzędzie do diagnozy i terapii sprawności grafomotorycznych. W procesie terapii wykorzystujemy, między innymi, tablicę interaktywną.

WSPARCIE EMOCJONALNE

Terapeuta dysleksji to nie tylko ten, kto usprawnia proces czytania i pisania. To przede wszystkim przyjaciel, który pokazuje dziecku, że potrafi, że umie, że może... To ten, kto dostrzega jego mocne strony, wspiera w zmaganiach z trudnościami, motywuje do pracy. Pragniemy, aby ostatecznym celem terapii prowadzonej w poradni było podniesienie poczucia własnej wartości dziecka, postrzeganie siebie jako osoby ważnej i mądrej, wiary we własne siły i możliwości. Stąd też indywidualny system pracy z dzieckiem wzbogacamy zajęciami grupowymi z psychologiem. Zajęcia grupowe odbywają się raz w miesiącu.

TRENING ORTOGRAFICZNY

Cykl 12 zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 8-9 lat i 10-12 lat. Zajęcia prowadzone są w małych (4 - 5 osobowych ) grupach. Celem zajęć jest rozwijanie czujności ortograficznej, wprowadzanie i systematyzowanie zasad ortograficznych. Terapeuci dysleksji rozwojowej stosują różnorodne gry, zabawy, wykorzystują pomoce multimedialne, opierając się na zasadzie oddziaływań polisensorycznych. Każdorazowo przygotowują indywidualne karty z ćwiczeniami dla dzieci.
Jest wielu ludzi na świecie, którzy powiedzą, że Ci się nie uda albo że nie możesz... A Ty
powinieneś się odwrócić i powiedzieć im tylko: NO TO PATRZCIE!

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne