Wskocz
Terapia zab. przetw. słuchowego
Terapia zaburzeń wyższych struktur słuchowych (zaburzeń przetwarzania słuchowego) prowadzona jest metodą aktywnego treningu słuchowego Neuroflow.

Dla kogo jest przeznaczona? 

Dzieci, które mają trudności:
- skupieniu uwagi
- w nauce, pisaniu i czytaniu, nauce języków obcych
- z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
- z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
- często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
- często sprawia wrażenie nieobecnego
- chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej. 


Przebieg terapii:
Każdy etap terapii poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny zestaw ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu (ok. 30 minut). 

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany do różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze czy zagadki. Treść opowiadań baśni dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne. Trening zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych (np. śpiew ptaków czy szum morza), poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących (np. dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów). 

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. 

Jakie są efekty terapii?

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

* różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
* utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
* podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
* wydłużenie pamięci słuchowej
* rozwój mowy, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce w zakresie umiejetności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. 

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:
- poprawa pewności siebie
- wzrost samooceny
- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://neuroflow.pl/


Gdy Twoje dziecko słucha, ale nie słyszy...

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne