Warsztaty koncentracji

WARSZTATY KONCENTRACJI to zajęcia dla dzieci, które:

 • mają trudności z ukierunkowaniem uwagi za zadanie
 • mają trudności z samodzielnym zaplanowaniem swojej pracy
 • potrzebują, byś często pomagał przy odrabianiu lekcji
 • poświęcają bardzo dużo czasu na naukę i wykonywanie prac domowych
 • są niezorganizowane
 • nie wiedzą jak się uczyć
 • nie potrafią tworzyć notatek
 • niechętnie odrabiają lekcje

W trakcie warsztatów dzieci:

 • poznają metody lepszej koncentracji i ukierunkowywania uwagi
 • dowiedzą się jak uczy się mózg
 • poznają metody efektywnej nauki
 • postarają się odnaleźć własne sposoby uczenia się
 • będą pracowały nad funkcjami poznawczymi, np:
 • umiejętnością dokładnego zdobywania informacji i ich selekcją,
 • logicznym myśleniem,
 • szukaniem i sprawdzaniem powiązań,
 • stawianiem hipotez,
 • planowaniem działania i argumentowaniem

Klasy 5 – 8, termin: 16 – 20 sierpnia 2021r., godz. 9.00 – 13.00