Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-9 i 1-12 lat, które mają szeroko rozumiane trudnościami w interakcjach społecznych.

Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). W trakcie treningu dzieci uczą się rozpoznawania treści przeżywanych emocji, zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, jak poprawić swoją koncentrację, jak pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje, jak kształtować samoocenę. Zajęcia odbywają się w grupach sześcioosobowych.