Trening pewności siebie

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

🟡 są nieśmiałe
🟡 mają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości
🟡 nie znają swoich mocnych stron
🟡 są wycofane i niechętne do wchodzenia w interakcje z rówieśnikami

Podczas treningu będziemy:
🟢 odkrywać: potencjał, mocne strony, talenty, umiejętności
🟢 uczyć się: rozumienia emocji, nawiązywania relacji, sposobów
radzenia sobie z trudnymi emocjami, współpracy
🟢 rozwijać: akceptację siebie i innych, asertywność, pewność siebie

Zajęcia odbywają się w 5-6 osobowych grupach

Trening realizowany jest w formie wakacyjnych półkolonii oraz CYKLICZNYCH ROCZNYCH SPOTKAŃ:

Nowy cykl rozpoczyna się od września 2021 i potrwa do czerwca 2022, zajęcia we wtorki od 17.00 do 18.30.