Trening pewności siebie

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

• są nieśmiałe
• mają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości
• nie znają swoich mocnych stron
• są wycofane i niechętne do wchodzenia w interakcje z rówieśnikami

To zajęcia, podczas których pracujemy nad takimi obszarami, jak:

• Indywidualne preferencje;
• Mocne i słabe strony;
• Relacje rodzinne i koleżeńskie ( asertywność, granice, konflikty, krytyka – wyrażanie i przyjmowanie, komplementy, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji, zaufanie, radzenie sobie z przegrywaniem, proszenie o pomoc innych, zdrowa rywalizacja).
• Uczucia i emocje (rozpoznawanie emocji, rozładowywanie napięcia, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, emocje ukryte w ciele)
• Potrzeby i odczucia (umiejętność zaspokajania własnych potrzeb, wyrażanie własnych potrzeb i odczuć, komunikaty „JA”)
• Ciało ( świadomość ciała, techniki relaksacyjne, trening uważności, oddychanie, emocje, które odczuwam w ciele)
• Współpraca.

Termin: październik – czerwiec, każdy CZWARTEK godz. 16.30-18.00
Grupa dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Zapraszamy!!! 