Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz z trudnościami w zachowaniu mają na celu pomoc w redukcji zachowań problemowych, zapobiec wtórnym objawom zaburzenia pozycyjno-buntowniczego.

Program:

  • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
  • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD
  • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania
  • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie
  • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
  • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
  • Komunikacja rodzic-dziecko-szkoła.