Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia te odbywają się w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie.

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia dziecku:

  • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
  • poprawę stanu zdrowia
  • sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
  • minimalizowanie skutków niepełnosprawności