Terapia logopedyczna

Program logopedyczny jest dostosowany do potrzeb dziecka, a jego nadrzędnym celem jest skierowanie działań na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i  poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.

W swojej pracy „stawiamy” na komunikację i spontaniczną aktywność słowną, stosując techniki wspierające mowę (np. rytmogesty stanowiące ruchowe wsparcie mowy), ale głównie posługujemy się metodą przekształceń artykulacyjnych, bazując na dźwiękach, które dziecko już potrafi wymawiać.

Oprócz ćwiczeń typowo artykulacyjnych wspieramy Pacjentów ćwiczeniami oddechowymi (logopeda jest jednocześnie trenerem emisji głosu), ćwiczeniami ortofonicznymi, obrazujemy piosenki gestami i ciałem (elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne), logorytmicznymi (stosujemy elementy logorytmiki Dalcroze`a i Orffa) i stymulującymi rozwój słuchu fonematycznego, co doskonale sprawdza się przy usprawnianiu odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawaniu wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżniania głosek dobrze i źle wypowiedzianych.

Zajęcia powinny być przyjemnością, ale także rzetelną pracą. Nasze akcesoria do terapii są bardzo kolorowe: historyjki obrazkowe, zabawy i gry logopedyczne, ulubione planszówki, ale także zabawy multimedialne z wykorzystaniem komputera. W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a ich wybór zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej zawsze dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka oraz modyfikowany jest na bieżąco w trakcie terapii.