Terapia integracji sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej jest to terapia ruchowa, jedna z metoda neurorozwojowych oddziałujących na układ nerwowy. Jest terapią procesową zakładającą możliwość zmian w obrębie układu nerwowego pod wpływem kontrolowanej stymulacji sensomotorycznej.

Zasadniczym celem terapii integracji sensorycznej jest zapewnienie i kontrolowanie informacji sensorycznych, zwłaszcza z układu ruchu (układu przedsionkowego), mięśni, stawów i skóry.

Efektem terapii ma być poprawa jakości życia dziecka: praca – czytanie, szkoła, odrabianie lekcji; zabawa – hobby, budowanie relacji; aktywności dnia codziennego: posiłek, sen, toaleta, ubieranie się.

Podczas zajęć dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, czy jeździ na deskorolce. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie ruchu.