Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment

Celem terapii funkcji poznawczych, prowadzonej metodą Instrumental Enrichment, jest wzrost samodzielności w procesie myślowym – przez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie krytyczne;  metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: etapem zbierania informacji,  przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu dziecko może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Instrumental Enrichment nie jest klasycznym treningiem pamięci, zajęciami usprawniającymi  koordynację wzrokowo-ruchową  ani korepetycjami z  konkretnego materiału. Metoda ta,  przez kształtowanie procesów myślenia, ma wpływ na rozwój całościowo. Dzięki temu uczestnik zajęć nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Uczy się, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze.

Zastosowanie metody nie tylko poprawia funkcjonowanie poznawcze, ale  uczy, jak się uczyć i obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.