Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Nasza terapia to przede wszystkim praca zespołowa. Pragniemy, aby w zmaganiu z dysleksją dziecko nie pozostało samo. Zespół dziecko – terapeuta – rodzic to grupa, która jest niezbędna do tego, aby proces terapii był skuteczny. Nawiązanie relacji z dzieckiem to bardzo ważna rola terapeuty.

Rodzic stanowi dla nas wsparcie w procesie terapii, jest bowiem źródłem informacji o dziecku, najbardziej wnikliwym obserwatorem jego postępów, osobą najważniejszą w codziennym życiu dziecka. Pragniemy więc, aby uczestniczył w procesie zmian zachodzących w dziecku, był dla niego wsparciem, ale także miał szeroką wiedzę na temat tego, jak przebiega jego terapia, jakimi metodami jest prowadzona. Terapia dysleksji w naszej poradni odbywa się podczas zajęć, jak również w domu.

Każdorazowo dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy. Dzięki temu dziecko ma okazję już po krótkim czasie osiągać pierwsze sukcesy, dodające wiary we własne możliwości. Nie obiecujemy cudownych metod, dysleksja to wytężona praca, ćwiczenia, treningi. Staramy się, aby proces terapeutyczny uczynić dla dziecka nie tylko skutecznym, ale także atrakcyjnym. Stąd też zastosowanie nie tylko tradycyjnych metod terapii, ale także nowoczesnych środków multimedialnych i pomocy dydaktycznych, które czynią z procesu terapii zabawę.

Terapeuta dysleksji to nie tylko ten, kto usprawnia proces czytania i pisania. To przede wszystkim przyjaciel, który pokazuje dziecku, że potrafi. Pragniemy, aby ostatecznym celem terapii prowadzonej w poradni było podniesienie poczucia własnej wartości dziecka, postrzeganie siebie jako osoby ważnej i mądrej.