Psychoterapia

W psychoterapii kluczową rolę odgrywa relacja terapeutyczna. Terapeuta obserwuje prezentowany przez dziecko w trakcie sesji wzorzec relacji, osadzając go w kontekście dotychczasowych doświadczeń małego pacjenta.

Dzięki bezpiecznej relacji dziecko poznaje siebie, swoje ograniczenia, emocje, relacje z innymi. W procesie terapii psychodynamicznej, spotkania dostosowane są do możliwości rozwojowych małego pacjenta. W praktyce oznacza to, że część oddziaływań terapeutycznych toczy się na dywanie, w przestrzeni zabawy.

Opierając się na podejściu psychodynamicznym i systemowym rozumiemy dziecko jako część systemu rodzinnego, stąd w przypadku dzieci konieczny jest aktywny udział rodziców w procesie terapii.