Fizjoterapia

Podczas zajęć fizjoterapii zajmujemy się wpieraniem rozwoju ruchowego u dzieci oraz profilaktyką bądź korekcją powstałych już wad postawy.

Początkowa ocena napięcia mięśniowego oraz ocena jakości wykorzystywanych przez dziecko wzorców ruchowych pozwala na sprecyzowanie szczegółowych celów terapeutycznych. Poprzez współpracę z rodzicami w pierwszej kolejności staramy się kształtować ogólną sprawność ruchową dziecka, która na dalszym etapie rozwoju stanie się bazą do kluczowych umiejętności szkolnych takich jak czytanie i pisanie.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ to aktywizacja mięśni posturalnych pozwala na utrzymanie prawidłowej postawy ciała zwłaszcza w trakcie pracy stolikowej – niezwykle trudnej ze względu na długotrwałą pozycję statyczną. Wzmacnianie posturalne znacząco wpływa na umiejętności grafomotoryczne, poczucie własnego ciała w przestrzeni, planowanie ruchu, równowagę, koordynację a także poczucie własnej wartości i pewność siebie.

W wspieraniu rozwoju dziecka kierujemy się metodami:

  • NDT Bobath
  • PNF
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki,
  • Ruch Rozwijający W. Sherborne
  • Kinesiology Taping,
  • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci.