Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow skierowany jest do dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Każdy etap terapii poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny zestaw ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu (ok. 30 minut).  Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany do indywidualnych trudności dziecka materiał słowny, opowiadania, wiersze czy zagadki.

Trening zawiera ćwiczenia, dzięki którym dziecko różnicuje dźwięki mowy, jest w stanie skuteczniej utrzymać uwagę na głosie rozmówcy (nawet w niekorzystnych warunkach akustycznych), lepiej się koncentruje, szybciej zapamiętuje słuchowo, popełnia mniej błędów w czytaniu i pisaniu.