Terapia

Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment

Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment

Terapia ręki

Terapia ręki