Konsultacje

Nasi specjaliści czekają także podczas konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych czy też tych z zakresu integracji sensorycznej.

W trakcie dwugodzinnej konsultacji rodzice mają okazję porozmawiać o trudnościach dziecka i otrzymać fachową radę, omówić z terapeutą sposób postępowania z dzieckiem czy też, jeśli zachodzi taka potrzeba, dalsze kroki diagnostyczne.