Diagnoza ryzyka dysleksji

Badanie w kierunku zaburzeń dyslektycznych przeprowadzamy u uczniów klas I-III, u których zostały zauważone nieprawidłowości w czytaniu i pisaniu. Jeśli dziecko czyta powoli, stosuje niewłaściwą technikę czytania, nie rozumie czytanego tekstu, instrukcji, lub ma trudności z poprawnością zapisu, nie potrafi pisać ze słuchu, przepisywać, jego pismo jest niestaranne- mogą to być objawy ryzyka dysleksji rozwojowej.

Dzięki diagnozie psychologiczno-pedagogicznej (niejednokrotnie poszerzonej o badania lekarskie) określamy poziom inteligencji dziecka, jego kompetencje szkolne i rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za czytanie i pisanie. Wczesna diagnoza pozwala na określenie przyczyn trudności dziecka i zaplanowanie skutecznego wsparcia.

Diagnoza jest procesem kilkuetapowym – obejmuje spotkania diagnostyczne i szczegółowe omówienie wyników diagnozy i zaleceń do dalszej pracy podczas konsultacji podsumowującej.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma ryzyko dysleksji