Diagnoza przetwarzania słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPD) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego, przy prawidłowym poziomie słuchu fizycznego.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego objawiają się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Mózg osoby z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Dzięki specjalistycznej diagnozie możliwe jest zaplanowanie pomocy, która nakierowana jest precyzyjnie w trudności dziecka.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego