Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych obejmuje określenie poziomu inteligencji, poznanie mocnych i słabych stron, określenie cech osobowości i wskazanie najkorzystniejszych ścieżek realizacji zawodowej, które będą zgodne z naturalnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Badanie predyspozycji zawodowych jest doskonałą pomocą przy wyborze ścieżki kształcenia.