Diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka (słownictwo i gramatyka).

Diagnoza zakończona jest określeniem poziomu rozwoju językowego dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania oraz zaplanowaniem procesu terapii i stymulacji domowej.

Podczas wizyty może okazać się, że diagnoza musi zostać poszerzona o dodatkowe wyniki badań innych specjalistów – np. psychologa, audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę, czy neurologa.