Diagnoza Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych, dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

W procesie diagnozy integracji sensorycznej diagnosta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami, stosuje specjalne metody badawcze, które oceniają między innymi: planowanie ruchu, praksje oralne, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, jak również w toku obserwcji klinicznej ocenia lateralizację, odruchy prymitywne, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Diagnoza składa się z 3 spotkań, z których pierwsze ma postać wywiadu z rodzicami, podczas kolejnego przeprowadzone są testy i obserwacja dziecka. Ostatnie spotkanie do omówienie wyników diagnozy i wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej