Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii przeprowadzamy u uczniów od klasy IV. Badanie składa się z diagnozy psychologicznej, która określa możliwości intelektualne dziecka i diagnozy pedagogicznej, pokazującej poziom umiejętności szkolnych i rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, niezbędnych w procesie czytania, pisania, liczenia.

Niekiedy w trakcie diagnozy niezbędne okazuje się wykonanie dodatkowych badań wzroku, słuchu, przetwarzania słuchowego, czy konsultacji lekarskich, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie określić źródło trudności dziecka, a nie jedynie ich objaw. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie skutecznej terapii dziecka. Opinie wydawane przez naszą poradnię są respektowane przez wszystkie placówki oświatowe.

Diagnoza jest procesem kilkuetapowym – obejmuje spotkania diagnostyczne i szczegółowe omówienie wyników diagnozy i zaleceń do dalszej pracy podczas konsultacji podsumowującej.

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma dysleksję, dysgrafię, dysortografię