Wskocz
Kadra
Agata Matuszewska
dyrektor poradni, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)


Najważniejszym celem mojej pracy zawodowej jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem. Zawsze staram się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie terapii współpracuję z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka. Doświadczenie w pracy nauczyciela, terapeuty i wychowawcy pozwala mi łączyć umiejętności pracy z dzieckiem na różnych poziomach jego funkcjonowania.
Małgorzata Kacprzak-Kamińska
logopeda, neurologopeda, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)


Logopedia łączy trzy moje pasje - muzykę, medycynę i literaturę, ale jednocześnie jest dziedziną całkowicie samodzielną i ciągle na nowo odkrywaną. W mojej pracy najważniejszy jest Pacjent i jego potrzeby, ale zawsze podczas zajęć staram się przemycić piosenki i wierszyki, wytłumaczyć to, co się dzieje z naszą buzią, oddechem i emocjami od strony medycznej. Wychodzę z założenia, że jeśli poznamy siebie - swoje dobre i słabe strony, to będziemy mieli większą motywację do pracy i do zmian. Bezbłędna wymowa, doskonała komunikacja i uważne słuchanie to cel naszych spotkań w Trampolinie. A teraz powiem Wam coś w tajemnicy; ja także jestem podekscytowana naszym pierwszym spotkaniem; staram się wysłuchać tego, co macie do powiedzenia, a wszystkie znaczki, które bazgrzę na karcie wywiadu pozwalają mi zapisać melodię i rytm Waszych wypowiedzi, bo od tego zależy diagnoza i plan naszej pracy.
Natalia Jachowicz
psycholog


Udziela wielowymiarowego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin. Wyszkolona w obserwacji oraz diagnozie, spotkała się z ogromną ilością nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, które bezpośrednio wpływają na zachowanie dziecka grożąc niedostosowaniem i trudnościami w wielu obszarach życia. W naszej Poradni prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, warsztaty rozwoju emocjonalno-społecznego, badania diagnostyczne zarówno w obszarze inteligencji, jak i emocji, trudności społecznych, relacji rodzinnych wraz z formułowaniem szczegółowych zaleceń do pracy dla rodziców, porad dotyczących stosowanych metod wychowawczych. W szczególności zainteresowana oddziaływaniem grupy na poprawę funkcjonowania jednostki. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz realizując studia podyplomowe.
Marta Karpiuk
pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny


Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności. W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także organizacją i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Katarzyna Słowik
psycholog


W pracy z dziećmi otwarta, życzliwa i bardzo ciepła. Jako diagnosta czujna i dociekliwa. Swoje doświadczenie w zakresie psychologii zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole. Posiada praktyczne umiejętności obserwacji, diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadziła konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapie rodzinne.Pani Kasia ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi. Prowadzi długoterminowe psychoterapie dzieci przeżywające nasilone napięcia emocjonalne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa. Swoją pracę jako psychologa i terapeutki poddaje też bieżącym konsultacjom z innymi specjalistami. Aktualnie uczestniczy w II stopniu studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin

Jak pracuje?
- Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
- Konsultacje trudności rodzinnych, terapia rodziny
- Konsultacje psychologiczne trudności emocjonalnych, wychowawczych, problemów szkolnych dzieci i młodzieży
- Badanie inteligencji oraz procesów poznawczych dzieci i młodzieży
- Prowadzenie grup wsparcia, warsztatów rozwoju osobistego i grup terapeutycznych dla osób dorosłych m.in. o tematyce podnoszenia własnej wartości, rozwijania potencjału, obniżania poziomu lęku
- Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży
- Psychoterapia oraz konsultacja psychologiczna w języku angielskim.
Małgorzata Stępień
fizjoterapeuta


Fizjoterapeutka, która swoją pasję do pracy z dziećmi odkryła już na studiach. Swoją wiedzę i praktykę zdobywała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i Łodzi. jest certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath Basic. Ukończone przez nią szkolenia i kursy z zakresu fizjoterapii dziecięcej pozwalają na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji. W swojej pracy wykorzystuje m.in. : NDT Bobath Basic, PNF, Integrację Sensoryczną (ukończyła I stopień), Kinesiology Taping oraz masaż tkanek głębokich. Dążenie wraz z dzieckiem i opiekunami do osiągnięcia wyznaczonego celu opiera się na wspólnej pracy, otwartości, konsekwencji, ale również na dobrej zabawie. Praca z najmłodszymi jest dla Małgosi źródłem satysfakcji, a zadowolenie i uśmiech na twarzy dziecka stanowią dla niej motywację do dalszej pracy.
Violetta Robaczewska
pedagog specjalny, logopeda


Pedagog specjalny: tyflopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku), surdopedagog (terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu), oligofrenopedagog (terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną), reedukator i logopeda (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dietetyk - pozwala jej to na holistyczne ujęcie potrzeb młodego człowieka oczekującego pomocy i wsparcia.
Wieloletnia praca z dziećmi i młodzieżą przerodziła się w pasję, która jest nieodzowną częścią rozwoju, a dzięki zaangażowaniu i kreatywności nieustannie poszukuje dróg, które będą pomocne w pracy terapeutycznej. W pracy niezwykle pogodna, wspierająca i cierpliwa.
Aleksandra Kawa
psycholog, terapeuta SI


Terapeutka Integracji Sensorycznej, absolwentka psychologii oraz nauk o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz młodzieży. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką oraz terapią indywidualną dzieci, które przejawiają trudności w: nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne, nadwrażliwości na ruch czy umiejętnościach ruchowych oraz wiele innych. Głównym celem terapii SI jest dostarczenie dziecku bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.  Pani Ola poprzez uśmiech i pogodne usposobienie łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i zachęca je do aktywności.
Monika Niściór
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki


Jestem absolwentką studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Głównym obszarem mojej pracy jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi. Za punkt wyjścia oddziaływań terapeutycznych przyjmuję mocne strony dziecka oraz jego indywidualność i wyjątkowość. Dlatego też każdorazowe spotkanie z małym człowiekiem jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, w ramach którego dziecko pokazuje mi część swojego świata. Radość podopiecznych wynikająca z pokonywania własnych ograniczeń, zdobywania nowych szczytów daje mi ogromną satysfakcję i jest motorem napędowym dalszych działań. Oprócz praktyki w indywidualnej pracy terapeutycznej posiadam doświadczenie w pracy z grupą oraz pracy wychowawczej w ramach edukacji włączającej. Wychowankom stawiam jasno określone wymagania i cele, do osiągnięcia których wspólnie dążymy podczas zajęć. Obliguje mnie to jednocześnie do stałej pracy nad sobą jako terapeuta, nauczyciel, człowiek. Poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach, konferencjach staram się stale wzbogacać swój warsztat pedagogiczny, a w życiu codziennym stawiam na uśmiech i pozytywne nastawienie do świata. W naszej poradni pracuje z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi.
Klaudia Ziębka
psycholog, diagnosta i terapeuta treningu słuchowego Neuroflow


Absolwentka studiów psychologicznych (specjalność: psychologia rodziny), a także Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W naszej poradni prowadzi terapię psychologiczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. "Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo - uczy pokory, uważności i większej satysfkacji nawet z drobnych sukcesów". Pracuje zarówno z najmłodszymi, jak i nieco starszymi pacjentami nad rozwojem poznawczym, wspierając ich rozwój emocjonalny i społeczny. Podczas terapii ważna jest dla niej atmosfera życzliwości i ciepła oraz wzajemne zaangażowanie - pacjenta, rodziców i jej. Dzięki połączeniu trzech sił osiągane rezultaty stają się znacznie większe. Jest także certyfikowanym diagnostą metody Neuroflow - wykonuje diagnozy i prowadzi terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego. Zawodowo związana także z trenerstwem - prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania rozwojowe. Zaangażowana w społeczne inicjatywy, wrażliwa, ambitna i otwarta.
Natalia Momot
logopeda


Logopeda z zawodu oraz zamiłowania, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku oraz różnym rodzajem i stopniem  zaburzeń mowy.
Po ukończeniu studiów logopedycznych stale rozwijam swoje umiejętności oraz zgłębiam wiedzę z zakresu problematyki zaburzeń mowy. W tym celu ukończyłam także studia z zakresu neurologopedii, dzięki którym zdobyłam szerszą wiedzę pozwalającą mi na pracę z dziećmi o szerokim spektrum zaburzeń. Staram się stale poznawać nowe metody pracy uczestnicząc w licznych kursach doszkalających, dotyczących różnorodnych metod usprawniania mowy i  komunikacji. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Podstawą mojej pracy z dzieckiem jest regularność, cierpliwość, konsekwencja a także współpraca z rodzicem, który jest bardzo istotnym ogniwem terapii.
Kinga Kondracka
logopeda, fonoaudiolog, protetyk słuchu


Najważniejszym celem terapii logopedycznej jest przede wszystkim rozwój, ale nie musi się on kojarzyć tylko z koniecznością! Dlatego zależy mi szczególnie na tym, by każdy pacjent czuł się zrozumiany, a nasz wspólny czas był spędzony w ciekawy sposób i dawał mnóstwo radości.
Na zajęciach logopedycznych zajmujemy się mową i komunikacją. Wykorzystuję do tego elementy wiedzy związane z takimi działami medycyny jak foniatria, czy audiologia. Jednak nie ma się czego bać, bo w razie pytań lub wątpliwości, chętnie je rozwieję. Na zajęciach będę się dzielić nie tylko swoją wiedzą, ale także radością i optymizmem tak, aby pacjenci wychodzili z poradni z uśmiechami na buziach.
Weronika Miklińska
fizjoterapeuta, pedagog specjalny


Studia na kierunku fizjoterapia ukończyła w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Jest także absolwentką studiów licencjackich z zakresu: tyflopedagogiki z edukacją przedszkolną oraz studiów magisterskich na kierunku: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel przedszkolny oraz pedagog specjalny. W swojej pracy łączy ściśle pasję nauczania i rozwoju ruchowego, co korzystnie wpływa na całościowy, psychomotoryczny rozwój najmłodszych. Dotychczas swoją wiedzę zdobywała podczas następujących kursów: PNF, Integracja Sensoryczna (I stopień), Kinesiology Taping, Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych, Masaż klasyczny - I i II stopień, Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym i wiele wiele innych.

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne