Wskocz
Krótka lekcja historii
Wszystko zaczęło się kilka lat temu od stworzenia Centrum Dyslektycznego Trampolina. Placówka, która zajmowała się pomocą dzieciom z dysleksją rozwojową zaczęła powiększać obszary swojego działania, by móc pomagać również dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, logopedycznymi, a rodziców wspierać w codziennych zmaganiach wychowawczych. We wrześniu 2012 roku otrzymaliśmy status Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Trampolina. Jesteśmy placówką, która działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, a więc ma prawo opiniować w sprawie specyficznych trudności w nauce(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), gotowości szkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie wydawane przez niepubliczną poradnię w tych zakresach mają taką samą moc prawną, jak opinie placówek publicznych. Aktualnie swoją pomocą w poradni służą pedagodzy, terapeuci dysleksji rozwojowej, psycholodzy, logopedzi i fizjoterapeuci.

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne