Wskocz
Diagnoza
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Trampolina zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci. W swojej diagnozie opieramy się na najnowszych specjalistycznych narzędziach badawczych, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej. Jako pierwsza w Polsce placówka uzupełniamy diagnozę trudności dyslektycznych o badanie wykonywane z wykorzystaniem Inteligentnego Długopisu, dzięki któremu diagnosta jest w stanie precyzyjnie ustalić siłę napięcia mięśniowego piszącego, siłę nacisku na powierzchnię pisania. Specjaliści podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Staramy się, aby diagnoza miała charakter interdyscyplinarny, aby wnikliwą obserwację trudności dziecka rozpatrywać na wielu płaszczyznach.

Oferujemy:

• diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

• badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

• diagnozę inteligencji

• diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku,odroczeniu obowiązku szkolnego lub wczesniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

• diagnozę logopedyczną

• diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych

• diagnozę w kierunku uzdolnień

•  diagnozę stanu emocjonalnego

•  diagnozę relacji rodzinnych

•  diagnozę zaburzeń wyższych funkcji słuchowych (APD)


Rzetelność i profesjonalizm

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne