Wskocz
Warsztaty grupowe podczas ferii zimowych
Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych  w naszej poradni podczas ferii zimowych. 

1) Tygodniowy trening pewności siebie!


Termin: 20 - 24. 01.2020r., godz. 9.00 - 13.00
Wiek: 9 -12 lat (grupa 6 osób)
Osoba prowadząca: Katarzyna Słowik (psycholog, psychoterapeuta)

Dla dzieci, które:
- nie znają swoich mocnych stron
- nie potrafią radzić sobie z porażkami - czują się gorsze od innych, ciągle porównują się z innymi
- łatwo ulegają namową
- nie umieją wyrazić własnego zdania
- wstydzą się zabierać głos w grupie

Plan:
* Poznanie swoich atutów/ talentów/ mocnych stron
* Tolerancja na inność, akceptacja swojej indywidualności
* Radzenie sobie z porażkami
* Asertywność  w kontaktach z innymi
* Pokonywanie nieśmiałości

Koszt: 490 zł/ osoba

2) Tygodniowy trening myślenia!

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę usprawniania funkcji poznawczych Instrumental Enrichment

Termin: 13 - 17.01.2020r., godz. 9.00 - 13.00
Wiek: IV - VI klasa (6 osób)
Osoba prowadząca: Marta Karpiuk (pedagog, terapeuta pedagogiczny)

Dla dzieci, które mają trudności z:
- samodzielnym myśleniem,
- planowaniem i organizowaniem własnej pracy,
- zbieraniem informacji i wykorzystaniem ich w działaniu,
- wyciąganiem wniosków,
- tworzeniem notatek,
definiowaniem słów czy budowaniem wypowiedzi.

W trakcie zajęć dzieci:
* dowiedzą się jak uczy się mózg
* poznają metody efektywnej nauki
* postarają się odnaleźć własne sposoby uczenia się
* będą pracowały nad funkcjami poznawczymi, np:
- umiejętnością dokładnego zdobywania informacji i ich selekcją
- logicznym myśleniem
- szukaniem i sprawdzaniem powiązań,
- stawianiem hipotez,
- planowaniem działania i argumentowaniem.

Na każdym spotkaniu dzieci będą tworzyły uniwersalne Reguły Mądrego Człowieka

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne