Wskocz
Obóz edukacyjno-terapeutyczny Janów Lubelski
Obóz edukacyjno-terapeutyczny Janów Lubelski
pod opieką psychologów i pedagogów
21-28 lipca 2020

 Obóz organizowany jest dla dzieci z
* trudnościami emocjonalnymi, 
* obniżoną samooceną, 
* trudnościami w nabywaniu umiejętności społecznych i kompetencji interpersonalnych, 
* wymagające wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w wieku 8-13 lat. 

Zajęcia terapeutyczne nakierowane są przede wszystkim na:
- rozwijanie samodzielności (umiejętność samodzielnego planowania, zarządzania swoim wolnym czasem, zachowania porządku)
- trening funkcji poznawczych (metodą Instrumental Enrichment)
- trening uważności
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- rozwijanie mocnych stron dziecka
- przełamywanie zahamowań i lęków
- rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, empatii
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej - rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
- twórcze rozwiązywanie problemów 

Codziennie pracujemy warsztatowo, wykorzystując elementy Treningu Umiejętności Społecznych,  treningu funkcji poznawczych Instrumental Enrichment, Treningu Uważności, Pozytywnej Dyscypliny, socjoterapii i arteterapii.

Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia dodatkowe zostały zaplanowane w taki sposób, aby rozwijać i wzmacniać sprawność motoryczną, wyobraźnię przestrzenną, kondycję, planowanie. Zajęcia survivalowe są dla dziecka doskonałą okazją do sprawdzenia się w nowych sytuacjach, kształtując jednocześnie jego samodzielność i podnosząc samoocenę. 

Ponadto:
- paintball 
- nocny survival
– szkoła przetrwania 
- off road 
- jazda konna
- wycieczka do Rezerwatu Imielty  Łuk
- spływ kajakowy
- ścianka wspinaczkowa
- dyskoteka
- wieczory tematyczne (filmowy,  artystyczny, eksperymentów...)
- ognisko

Po zakończeniu obozu zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania z terapeutami, w trakcie których omówimy funkcjonowanie dziecka podczas obozu, przekażemy sugestie dotyczące dalszej pracy.
Koszt: 2390 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę terapeutów
Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Janów Lubelski
Pokoje 2-3 osobowe
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

Zapisy: tel. 502-785-008
Liczba miejsc: 25
Liczba terapeutów: 5

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
REJESTRACJA - tel. +48 502 785 008, DYREKCJA - tel. +48 530 900 102
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne